Chúng tôi biết rằng trẻ em cần phải được đến trường để học văn hóa, lịch sử…Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng trẻ em cần phải được rèn luyện thể chất, các kỹ năng sống, khả năng phòng vệ để có thể phát triển trong cuộc sống, xã hội. Qua các hoạt động võ thuật và thể thao, chúng tôi mong muốn truyền tải các giá trị tốt của tinh thần võ sỹ đạo: Chân, Thiện, Mỹ

Bùi Việt Bằng

CHỦ NHIỆM VIETNHATCLUB