Vietnhatclub dạy React - Kỹ năng phản ứng phòng vệ cho học sinh Edustem :: Tin tức & Sự kiện

Vietnhatclub dạy React - Kỹ năng phản ứng phòng vệ cho học sinh Edustem

  19/11/2018 02:44:06 PM 
Các phụ huynh và học viên thân mến!
Một trong các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em là kỹ năng phản ứng phòng vệ! Hiểu được điều đó và muốn hỗ trợ các em biết cách bảo vệ bản thân khi cần thiết, Vietnhatclub luôn có các buổi dạy React dành cho học sinh các trung tâm giáo dục mà Vietnhatclub có sự giao lưu, hợp tác! Hi vọng những buổi học này sẽ mang lại những kiến thức hữu ích dành cho các em!
Ảnh: HLV Hoàng Văn Tú - Vietnhatclub Cầu Giấy dạy REACT cho Trung tâm dạy Lập trình cho trẻ em Edu STEM