Đào tạo Kỹ năng Phòng vệ REACT tại Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam :: Tin tức & Sự kiện

Đào tạo Kỹ năng Phòng vệ REACT tại Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  19/03/2019 11:41:39 AM 
Ngày 16/3 vừa qua, Thầy Bùi Việt Bằng - chủ nhiệm Vietnhatclub đã có buổi đào tạo cho 20 cán bộ mới của Tổ chức Tài chính Vi Mô TYM a đơn vị trực thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Một số hình ảnh từ buổi dạy của thầy Bằng