Vietnhatclub - Kỳ thi lên đai lần I - 2018 :: Tin tức & Sự kiện

Vietnhatclub - Kỳ thi lên đai lần I - 2018

  11/05/2018 09:43:28 AM 
Ngày Chủ Nhật 1/10 vừa qua, CLB Võ thuật Việt Nhật đã tổ chức thành công kỳ thi lên đai lần II năm 2017. Xin chúc mừng các bạn võ sinh đã vượt qua bản thân để thành công trong kỳ thi lên đai lần này.

Một số hình ảnh của kỳ thi: