Đón chờ cơ sở thứ 10 - Vietnhatclub Hà Đông :: Tin tức & Sự kiện

Đón chờ cơ sở thứ 10 - Vietnhatclub Hà Đông

  17/04/2019 04:04:12 PM 
Vietnhatclub thứ 10 - Cơ sở Hà Đông sẽ được mở trong tháng 5/2019

Địa điểm: Tầng 5, Hồ Gươmg Plaza, Mỗ Lao, Hà Đông

Tập thử miễn phí: 21/4-30/4/2019
Đăng kí khuyến khích:
- Miễn 100% Phí ghi danh đăng kí.
- Giảm 30% cho học viên đăng kí dài hạn trong tháng 4/2019.
- Giảm 20% cho học viên đăng kí dài hạn trong tháng 5/2019.
- Quà tặng hấp dẫn cho thành viên mới.

Thông tin tuyển sinh hệ:
Ms Lịch: ‭0364083783‬
Mr Hiếu : 0986999964