Quy định CLB: Quy định CLB :: Quy định CLB
Quy định CLB

Quy định CLB

Bùi Việt Bằng  13/03/2012 11:39:22 AM 
1. Các Quy định Võ đạo của Vietnhatclub
 • Tôn sư trọng đạo
 • Yêu quý bạn tập
 • Không dùng võ để làm chuyện sai trái (như bắt nạt kẻ yếu, hoặc có những hành vi phạm pháp)
 • Luôn có ý thức giúp đỡ người khác
 • Giữ gìn kỷ luật, vệ sinh chung nơi tập luyện
 • Nghỉ học phải xin phép
 • Tập luyện phải có ý thức tự giác, cầu tiến.
2. Khen thưởng
 • Các thành viên đạt thành tích thi đấu các giải trong nước & quốc tế
 • Học viên đạt kết quả học lực xuất sắc tại trường văn hoá & tập luyện tốt.
 • Thành viên tham gia đóng góp các việc làm có ích cho xã hội
 • Thành viên giúp đỡ người hoạn nạn

Câu lạc bộ Võ thuật Việt Nhật

“Học võ là học đạo”