Chương trình "Mang ánh sáng và nước sạch đến Điểm trường Lũng Tỳ" :: VNC Foundation

Chương trình "Mang ánh sáng và nước sạch đến Điểm trường Lũng Tỳ"

Vietnhatclub  26/08/2015 12:09:12 AM 
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật vừa qua ( 21,22,23/8/2015 ), Quỹ Vietnhatclub - Vietnhatclub Foundation đã có chuyến đi đến điểm trường Lũng Tỳ - Thông Nông - Cao Bằng để trao tặng hệ thống pin năng lượng mặt trời và bình nước cho các bạn nhỏ ở đây.

Một số hình ảnh của chuyến đi từ thiện