Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức & Sự kiện
Địa điểm
Thư viện
Karatedo
Phụ kiện
Liên hệ
Ảnh | Video | Tài liệu | Blog
 
Tài liệu
SttTên
 1 Điều lệ giải Karate-do Vietnhatclub Mở rộng 2016
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  Dieu le giai Vietnhatclub Mo rong 2016.doc
Dung lượng:  226,304 bytes   -   Số lần tải xuống:  122
 2 Điều lệ Giải Karatedo Vietnhatclup Open 2013 - Tiếng Anh
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  Vietnhat Championship 2013.doc
Dung lượng:  199,168 bytes   -   Số lần tải xuống:  659
 3 Điều lệ Giải Karatedo Vietnhatclup Open 2013 - Tiếng Việt
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  Giải 2013 (1).doc
Dung lượng:  223,232 bytes   -   Số lần tải xuống:  868
 4 Điều lệ Giải Karatedo Vietnhatclup Open 2015 - Tiếng Anh
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  Vietnhatclub Open Championship 2015 Chart.doc
Dung lượng:  200,192 bytes   -   Số lần tải xuống:  297
 5 Điều lệ giải Vietnhat mở rộng 2015 - tiếng Anh
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  Vietnhatclub Open Championship 2015 Chart.doc
Dung lượng:  200,192 bytes   -   Số lần tải xuống:  28
 6 Điều lệ giải Vietnhat mở rộng 2015 - Tiếng Việt
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  giai 2015.doc
Dung lượng:  225,280 bytes   -   Số lần tải xuống:  276
 7 Điều lệ giải Vô địch Karatedo Việt Nhật Mở rộng 2017
Chi tiết     Tải xuống
Tên file:  Dieu le giai Vietnhatclub Mo rong 2017.doc
Dung lượng:  108,032 bytes   -   Số lần tải xuống:  30
Đơn vị tài trợ

Bản quyền © Câu lạc bộ Võ Thuật Việt Nhật - Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 25T1 - Khu N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy.

Karatedo
Kỹ thuật
Đạo
Nhân vật
Lộ trình Karatedo tại CLB
Bài viêt hay
Liên hệ
Đăng ký tham gia
Tài trợ
Liên kết đào tạo
Hợp tác giao lưu